Historie livestreamingu

Historie livestreamingu

Kořeny živých přenosů jsou datovány k počátkům rádiového a televizního vysílání. První rádiový přenos hlasu je z roku 1900 a první přenos hudby zase z roku 1906 (Belrose, 2002). To nastavuje technologický milník v umožnění přístupu do světa živé produkce (Mueser &...

Úvod do problematiky livestreamingu

Komunikace na sociálních sítích nejdříve probíhala přes textové statusy, následně se přesunula ke statickým obrázkům a v současné době na sociálních sítích vládne audiovizuální obsah. Livestream je také audiovizuálním obsahem, který má ale jedno specifikum – je...