Monetizace obsahu a metriky

by | Apr 17, 2021 | 0 comments

Monetizace obsahu

YouTube pro svůj nahraný obsah nabízí možnost zpeněžení za podmínek splňujících programové zásady služby AdSense a partnerského programu YouTube (Google). Sbírat finanční příspěvky mohou streameři pomocí tzv. Super chatu, který v chatovacím okně vizuálně zvýrazní zprávu od přispěvatele s výší částky, kterou streamerovi přispívá. I na Facebooku je možné streamerům přispívat, prostřednictvím dobročinné sbírky, která je vytvořena pro neziskovou organizaci nebo osobní účely (Facebook). Na YouTube je další možností povolení reklam pro živý přenos, který nabízí ve třech variantách – před videem, uprostřed videa a obsahové a překryvné reklamy. Na zobrazování reklam se však nevztahuje záruka a některým divákům se reklama nemusí zobrazit (Google).

Do livestreamu je možné sehnat partnery, kteří zajistí jeho podporu. V takovém případě musí být platforma i divák na skutečnost upozorněni a na vysílání se tím vztahují pravidla pro placená zobrazení a propagaci produktu a zásady inzerce na dané platformě.

Metriky

Pro posouzení účinnosti livestreamu a archivovaných videí, která jsou dostupná na vyžádání, je možné sledovat metriky v několika časových intervalech. Prvním je bezprostřední doba živého vysílání, druhým je doba po zveřejnění.

Během živého sledování pravděpodobně vysílání dosáhne menšího počtu diváků, protože je živé vysílání je dostupné pouze v momentě, kdy je aktuálně vysíláno, zatímco archivované video je dostupné divákům kdykoliv na vyžádání a dlouhou dobu (Stewart, 2018).

Na facebooku je možné vyvolat metriky živých a on-demand přehrání, statistiky interakcí, dosah a míru udržení (retention). Interakce znamenají veškeré sdílení, komentáře a liky, které diváci udělili. Dosah je počet uživatelů, kterým bylo vysílání zobrazeno ve feedu, ale nemuseli na něj kliknout nebo přehrát více jak 3 vteřiny, tedy pouze exponované auditorium. Při přehrání na více než 3 sekundy se pak uživatel započítává mezi diváka, tedy sledujícího. Míra udržení zase vypovídá o čase, jak dlouho divák vydržel obsah sledovat. (Stewart, 2018)

Metriky na YouTube se mírně liší. Při samotném vysílání je dostupný počet sledujících a počet zpráv chatu za minutu. Bohužel jsou metriky v nástroji YouTube Analytics dostupné 48 – 72 hodin po skončení přímého přenosu, kdy si data uživatel může stáhnout ve formátu CSV pro budoucí analytiku. Kromě metrik, které nabízí i Facebook (doba sledování, retence) jsou dostupná demografická data, zdroje návštěvnosti a zařízení (Google). Kategorie celkové doby sledování nabízí detailnější rozpad na

  • Zobrazení – počet zobrazení miniatury divákům YouTube prostřednictvím registrovaných zobrazení
  • Míru prokliku po zobrazení (CTR) – jak často diváci po zobrazení miniatury přehráli video
  • Průměrná doba sledování
  • Celková doba sledování.

Metrika zhlédnutí u videa na platformě YouTube označuje počet jeho přehrání a může být důležitým ukazatelem celkové oblíbenosti videa. Analytika na platformě se chce ujistit, že videa sledují opravdu lidé a ne počítačové programy, takže v prvních několika hodinách po nahrání videa se zobrazí pouze zhlédnutí, které systém vyhodnotí jako platné a nemusí se tak zobrazit všechna opravdová zhlédnutí. Proces počítání kvalitních zhlédnutí může trvat v závislosti na popularitě a sledovanosti videa. U některých videí se může zdát počet zhlédnutí zastavený, ale reálně se jedná o dočasně pozastavené počítadlo, které na základě algoritmu ověřuje kvalitu přehrání a jejich věrohodnost a finální odpovídající počet zhlédnutí nakonec přičte později. (Google, 2018) Pokud by chtěl uživatel využít práci s daty z YouTube analytiky a vybudovat si tak vlastní metriky, YouTube nabízí dostupnost API pro stahování dat do vlastního systému.

Reference

Facebook. (nedatováno). Jak přidám ke svému živému vysílání tlačítko Přispět? Získáno 20. 11 2019, z Centrum nápovědy: https://www.facebook.com/help/377796675887629?helpref=search&sr=7&query=%C5%BEiv%C3%A9%20vys%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD

Google. (30. 1 2018). Jak se počítají zhlédnutí videa. Získáno 9. 12 2019, z Nápověda YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2991785

Google. (nedatováno). Metriky přímého přenosu. Získáno 21. 11 2019, z Nápověda YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2853833?hl=cs&ref_topic=9258085

Google. (nedatováno). Programové zásady AdSense. Získáno 20. 11 2019, z Nápověda AdSense: https://support.google.com/adsense/answer/48182

Google. (nedatováno). Zpeněžení živého přenosu. Získáno 20. 11 2019, z Nápověda YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/7385599?hl=cs&ref_topic=9257893

Stewart, P. (2018). The live-streaming handbook: How to create live video for social media on your phone and desktop. New York: Routledge.

O autorovi Ondřej Lukáš

0 Comments