Monetizace obsahu a metriky

Monetizace obsahu YouTube pro svůj nahraný obsah nabízí možnost zpeněžení za podmínek splňujících programové zásady služby AdSense a partnerského programu YouTube (Google). Sbírat finanční příspěvky mohou streameři pomocí tzv. Super chatu, který v chatovacím okně...

Právní úprava livestreamingu

Livestream je audiovizuální dílo, a tak se řídí podle právní úpravy od poskytovatelů služeb, podle státu, ve kterém stream vzniká a obecné právní úpravy. Hlavní otázkou, která by měla být při provozování livestreamu řešena, jsou licenční práva na použité audiovizuální...

Obsahová strategie přímých přenosů

Při přemýšlení, jaký typ obsahu zvolit, je možné využít výzkumy, proč vůbec cílové skupiny sledují videa na YouTube. Pro 75% sledujících z generace X nejčastěji sledovaný obsah souvisí s minulými událostmi, zatímco 70% mileniálů sleduje na platformě YouTube...

Platformy pro živé přenosy

Stelzner (2017) zmiňuje, že 35% marketérů už živá videa využívá, 63% plánuje jejich využití v příštím roce a 68% by chtělo o platformách vědět více informací. V následujícím textu jsou rozebrány nejdůležitější platformy na českém trhu. YouTube YouTube je...
Technologie livestreamingu

Technologie livestreamingu

Digitální věk byl dlouho považován za přední místo pokroku. Rychlý vývoj digitální komunikace ve skutečnosti poskytl komunitě významné utilitární výhody, nejenom z hlediska přístupu, ale také v posilování dlouhodobé svobody projevu. Otevřel nové obzory pro komunikaci...