Technologie livestreamingu

by | Apr 13, 2021 | 0 comments

Digitální věk byl dlouho považován za přední místo pokroku. Rychlý vývoj digitální komunikace ve skutečnosti poskytl komunitě významné utilitární výhody, nejenom z hlediska přístupu, ale také v posilování dlouhodobé svobody projevu. Otevřel nové obzory pro komunikaci a umožnil lidem připojení ke globální síti (Kariyawasam & Tsai, 2017). I přestože byl livestreaming technicky možný již několik let, jeho vzestup přišel s vysíláním videoher. Streamování zahrnuje jakýkoliv zvukový nebo obrazový obsah, který je doručován přes internetovou síť a liší se od tradičního procesu stahování (Austerberry, 2015). Stahování vyžaduje počítač na vytvoření kopie na pevný disk před tím, než bude přístupný. Streamování ale nepotřebuje ukládání dat pro přehrání. Malý objem dat je načten do mezipaměti zařízení během několika sekund a s přehráním se z paměti odstraní (Borghi, 2011).

Nejjednodušší způsob vytvoření živého vysílání je pomocí mobilního zařízení, které má kameru a připojení k internetu. Tuto možnost využije široká veřejnost, která chce sdílet aktuálně nastalou situaci se svým okruhem přátel na Facebooku nebo na svém YouTube kanálu. Pro vysílání pomocí mobilního zařízení tedy není potřeba žádná další technologie kromě samotného zařízení s aplikací platformy, na které je záměrem vysílat a připojení k internetu. V závislosti na rychlosti internetu bude mobilní aplikace sama udávat kvalitu přenosu.

V zájmu firem, které chtějí na svých sociálních sítích sdílet přímé přenosy je oslovit svou cílovou skupinu nejen zajímavým obsahem, ale i kvalitním provedením. V takovém případě přichází na řadu řešení technicky náročnější. Obrazovým vstupem jsou kamery uzpůsobené primárně pro záznam videa. Obrazový signál se přenáší nejčastěji přes kabel, případně i bezdrátově, do záznamového zařízení, které obraz zpracuje a je schopné ho přes kodér poslat na servery žádané platformy.

U kamer je nutný výstup video signálu. Video signál se přenáší nejčastěji po kabelu se standardem koaxiál (SDI) nebo HDMI. Technologie HDMI přenáší nekomprimovaný obrazový a zvukový signál v digitálním formátu, ale kvalita přenosu signálu závisí na kvalitě použitých materiálů a délce kabelu. Při délkách nad 10 m se může projevit nestabilita přenášeného signálu. Nevýhodou připojení přes HDMI je ještě možnost vytržení konektoru z kamery, protože tento konektor není vybaven zamykacím systémem. Tento typ připojení kamery je častější u základní a střední třídy. Oproti tomu SDI jsou zakončeny BNC konektory, které mají zamykací systém a jejich délka v závislosti na specifikaci vedeného kabelu může být až 600 m. Tento typ připojení je používán mezi profesionály (Livestream).

Signál z kamery se poté přivede do kodéru. Kódování je hlavní rozdíl mezi nahráváním videa a jeho streamováním. Kodér je hardwarové nebo softwarové zařízení, které konvertuje obrazový signál tak, aby bylo možné ho vysílat na internet (Livestream). První možností pro přenos obrazového signálu do počítače tak, aby s ním mohl dále pracovat, je záznamové zařízení, což je hardwarové zařízení, které funguje jako vstupní zařízení počítače. V počítači je pak pomocí softwaru signál převzat a pomocí kódování ho posílá na internet. Druhou variantou je hardwarové zařízení, které už funguje jako záznamové zařízení a kodér zároveň.

Při použití více než jedné kamery je zapotřebí použít switcher (přepínač). Všechny kamery jsou buď přivedeny do switcheru, který přepíná jednotlivé kamerové vstupy a vychází z něj signál do záznamového zařízení a kodéru anebo jsou všechny kamery přivedeny přes vlastní záznamové zařízení do počítače, kde jako switcher je použit kódovací software.

Samotnou kategorií je kvalitní zvuk. Možnosti přenosu zvuku v livestreamu jsou skrze mikrofonní vstupy v kamerách, kdy zvuk je přenášen současně s obrazem do záznamového zařízení nebo samostatné přivedení zvukového signálu do kodéru např. z mixážního pultu, kde je teprve zvuk připojen k obrazu a vysílán s obrazem na internet. V druhém z těchto případů je nutné nastavit u zvuku zpoždění, tak aby byl s obrazem synchronizován, protože obrazový signál přes záznamové zařízení má zpoždění v řádu desítek milisekund.

Pomocí počítače je zpracovaný signál posílán přes software za použití RTMP protokolu.

RTMP protokol

Real-Time Messaging Protocol ve zkratce RTMP, byl vyvinut společností Macromedia, kterou dnes vlastní společnost Adobe. Protokol byl vyvinut speciálně pro streamování hudby, videa a vysokorychlostní přenos dat mezi flashovým přehrávačem a serverem. Dnes je jeho technologie volně dostupná prostřednictvím specifikaci přímo u společnosti Adobe. RTMP specifikace a licence pokrývá pouze RTMP protokol, nezahrnuje informace nebo licence jiných technologií využívaných Flash Media Serverem. Ve prospěch zákazníků, kteří chtějí chránit svůj obsah, nezahrnuje otevřená specifikace RTMP jedinečná zabezpečená opatření RTMP a vývojáři tak mohou použít vlastní technologická opatření k zabezpečení obsahu. (Adobe)

RTMP od Adobe poskytuje oboustrannou multiplexní službu zpráv přes spolehlivý datový přenos, jako je TCP (transmission control protocol), určený k přenášení paralelních toků obrazových, zvukových a datových zpráv s přidruženými časovými informacemi mezi párem komunikujících zařízení. Obrázek 1 znázorňuje příklad toku zpráv v protokolu, jak vydavatel může zveřejnit vysílání a následně vysílat video na server. Ostatní klienti (myšleno prohlížeče) se mohou přihlásit ke zveřejněnému vysílání a následně si ho přehrát. (Adobe Systems Incorporated, 2012)

Obrázek 1: Tok zpráv v protokolu RTMP při zveřejňování vysílání. (autor: Parmar, H., Thornburgh, M.)


V zásadě se jedná o protokol, který udržuje trvalé připojení a umožňuje komunikaci s nízkou latencí. Pro plynulé doručování datových toků a přenos co největšího množství informací rozděluje datové toky do fragmentů, jejichž velikost je dynamicky řízena mezi klientem a serverem. Výchozí velikost fragmentu pro zvuková data je 64 bytů a 128 bytů pro video data a většinu ostatních dat. (Adobe Systems Incorporated, 2012)

Preprodukce livestreamu

Před samotnou produkcí, stejně jako před samotnou produkcí eventu, je důležité plánování. Je potřeba zajistit technické zázemí, podrobný scénář, grafiky a zároveň krizové scénáře, když nepůjde vše podle plánu. Během samotného livestreamu už na vymýšlení krizových řešení není čas, protože samotná produkce je náročná.

První fáze je komunikace s klientem, za jakým účelem se livestream dělá, jak má vypadat, jaké jsou požadavky na počet kamer, grafické materiály. Celý přenos by měl působit uceleně, a tak je potřeba veškeré grafické materiály připravit předem se stejným designem.
Následuje obhlídka lokace, odkud se bude vysílat a vytvoření plánu lokace, kde budou rozmístěny kamery, kudy povede kabeláž, kde bude technické zázemí s režií a změření rychlosti internetu. Pokud na lokaci není místní připojení k internetu, dá se tato varianta řešit pomocí LTE modemu, ale jeho použití závisí na dostupných mobilních sítích a kvalitě signálu. Datový tok internetu je nutné porovnat s potřebnými parametry pro jednotlivé streamovací platformy. Samotná kvalita livestreamu nezávisí jen na připojení k internetu, ale také na obrazové kvalitě. V tomto smyslu je vhodné použít profesionální kamery, ale také častým problémem je nízká hladina osvětlení v místě události. 62% zákazníků vnímá značku s nízkou kvalitou videí negativně a zároveň 23 procent lidí, kteří viděli video s nízkou kvalitou by váhalo od značky nakoupit (Brightcove, 2013), proto je důležité plánování a kvalitě streamu věnovat dostatek času.

Do krizového plánování je dobré zahrnout hlavní kameny úrazu, kterými bývá nízká kvalita připojení k internetu nebo jeho nestabilita, technické problémy jako výpadky zvuku, nefunkčnost techniky pro streamování a lidský faktor, jako například výpadky zaměstnanců. Vždy je dobré mít na akci v záloze kameramany, kteří jsou schopni výpadek vykrýt, tak aby celá akce proběhla bez kapacitních problémů.

Samotnou disciplínou je propagace livestreamu. Vytvořit livestream na sociálních sítích jde s předstihem, a tak diváci, kteří mají zájem, se mohou přihlásit k odběru dopředu a v momentě, kdy přenos začne, budou upozorněni. Klientovi se tím zajistí určitá základna prvních diváků. Vytvořením livestreamu vzniká rovnou jeho odkaz, který klient může vložit na web do článku nebo na ostatních sociálních sítích a přilákat tak i ostatní potenciální zájemce, kteří se nemusí o přenosu dozvědět z primárního zdroje. Samotný obsah a hodnota doručená v živém vysílání je klíčová, nicméně, než livestream začne, musí komunikace diváky přilákat a navnadit, aby se na livestream chtěli podívat. První, co zájemci uvidí je název a případný popisek. V takovém případě je vhodné využít služby copywritera pro poutavý text. Další je přizpůsobení veškeré komunikace na sociálních sítích jako podporu livestreamu. Využít se dají cover, profilové fotky nebo upoutávky na blížící se stream. Na YouTube můžeme na konec videa umístit teasing.

Přístup k exkluzivnímu obsahu může motivovat partnery a sledující k promování vysílání. Stream mohou promovat na svých sociálních sítích jeho účastníci, tedy ti, kteří v něm budou vystupovat. Možností je i nabídnutí exkluzivních materiálů jako e-book nebo tzv. giveaways, tedy rozdávání výherních předmětů některému ze sledujících (Manycam).

Pokud se jedná o přenos typu Q&A je možné se dopředu zeptat uživatelů na jejich dotazy, takže při začátku přenosu již může klient začít dotazy zodpovídat a nečekat, až se první diváci zeptají.

Produkce

Pokud samotná událost začíná již ráno, je dobré mít vše na místě připravené a odzkoušené z předchozího dne, aby se daly vyřešit náhlé problémy a nedostatky. Pokud se jedná o večerní událost, je vhodné na místo dorazit alespoň s pěti hodinovým předstihem v závislosti na velikosti akce a technickém řešení. Pro technické přípravy je vhodné rozdělit úkoly jednotlivým lidem, které řídí produkční. Všichni, kteří se streamem pracují jsou obeznámeni s průběhem akce, přesným scénářem a jednotlivými úkoly, které jsou od nich vyžadovány. Pokud se během akce řeší nastalé situace spontánně, je vhodné použít radiovou komunikaci mezi režií a technickými pracovníky (kameramani, zvukaři, osvětlovači, aj.).

Postprodukce

V rámci práce s natočeným materiálem po odvysílání se k němu lze vrátit komunikací na sociálních sítích v poutavých kratších sestřizích nejdůležitějších okamžiků vysílání a nebo článkem, který shrnuje průběh celé události. Vysílání může být na platformách dostupné i po jeho živém přenosu a stává se tak z něj video na vyžádání. V rámci ukázek z celého přenosu je vhodné připojit v komunikaci odkaz na záznam celého vysílání pro usnadnění cesty uživatele, který by chtěl ve sledování pokračovat. Pokud v chatovacím okně zůstaly dotazy, které nebyly ve vysílání zodpovězeny, měla by být uživateli odpověď doručena jiným způsobem.

Reference

Adobe. (nedatováno). REAL-TIME MESSAGING PROTOCOL (RTMP) SPECIFICATION. Získáno 9. 12 2019, z Adobe: https://www.adobe.com/devnet/rtmp.html

Adobe Systems Incorporated. (21. 12 2012). Enscript Output. Získáno 9. 12 2019, z Adobe: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/acom/en/devnet/rtmp/pdf/rtmp_specification_1.0.pdf

Austerberry, D. (2015). Technology of VIdeo and Audio Streaming. Focal Press.

Borghi, M. (2011). Chasing copyright infringement in the streaming landscape. IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law, 42(3), 316-343.

Brightcove. (26. 11 2013). [INFOGRAPHIC]: YouTube and The High Cost of Free. Získáno 14. 11 2019, z Brightcove: https://www.brightcove.com/en/blog/2013/11/infographic-youtube-and-high-cost-free

Kariyawasam, K., & Tsai, M. (2017). Copyright and live streaming of sport broadcasting. International review of law,, computers & technology, 31, 265-288. doi:10.1080/13600869.2017.1299553

Livestream. (nedatováno). The Ultimate Guide to Live Streaming Events. Získáno 13. 11 2019, z Livestream.com: https://livestream.com/blog/ebooks/livestreaming-guide-to-livestreaming-events

Manycam. (nedatováno). 4 Strategies To Get More Viewers On Live Streams. Získáno 14. 11 2019, z Manycam: http://blog.manycam.com/strategies-to-get-more-viewers/#.Xc1yN1dKhPY

O autorovi Ondřej Lukáš

0 Comments