Historie livestreamingu

by | Apr 11, 2021 | 0 comments

Kořeny živých přenosů jsou datovány k počátkům rádiového a televizního vysílání. První rádiový přenos hlasu je z roku 1900 a první přenos hudby zase z roku 1906 (Belrose, 2002). To nastavuje technologický milník v umožnění přístupu do světa živé produkce (Mueser & Vlachos, 2018). První přímé televizní vysílání proběhlo 26. ledna 1926 v Londýně (McGoogan, 2016). Vzhledem k nepřiměřeným nákladům na pořízení záznamu, první televizní vysílání představovali přímé přenosy, stejně jako u rádia. Prvním sportovním přenosem v Británii byl tenisový turnaj Wimbledon z roku 1937 (TV Licensing, 2017).

Od počátku televizních vysílání uběhla dlouhá doba a současná živá vysílání probírané v této práci souvisí s vysíláním obsahu na internetu. Než bylo streamováno první video na internetu, předcházelo tomu streamování fotografické sekvence. V roce 1991 na Cambridgské univerzitě byla nastavena kamera, která snímala hrnek kávy a sdílela každých několik minut jeho aktuální fotku ve vnitřní síti (Fraser, 1995). Prvním živým přenosem hudby na internetu se zase zabýval Apple v roce 1996, který sdílel hudební koncerty z 15 klubů z hudebního festivalu Macintosh New York Music Festival. Jedním z prvních živých audiovizuálních přenosů na internetu bylo vysílání z klubu Troubadour in Hollywood od Benford E. Standleyho (Standley). Od této doby adoptovaly myšlenky streamování na svých stránkách velké televizní společnosti, které umožnily svůj obsah sdílet na internetu. Z moderních sociálních sítí se do odvětví přímých přenosů v roce 2009 dostal YouTube a postupně tak umožnil veřejnosti sdílet svůj audiovizuálně vyjádřený obsah živě. Zájem o tento typ média dokládají data z vyhledávače Google, kde hledanost dotazu „live stream“ a jeho modifikací rostla od druhé poloviny roku 2008 s blížícím se příchodem služby YouTube do tohoto odvětví. Největší nárust byl do roku 2012 a od té doby se obliba přímých přenosů ve vyhledávání zásadně neměnila (Graf 1). Ve vyhledávání živého obsahu však mezi nejčastější hledané výrazy patří dotazy zaměřené na televizní a sportovní přenosy.

Graf 1: Trend vyhledávání slova ” live streaming” (zdroj: Google)

Belrose, J. S. (07. 08 2002). Reginald Aubrey Fessenden and the birth of wireless telephony. IEEE Antennas and Propagation Magazine(44), stránky 38-47. doi:10.1109/MAP.2002.1003633
Brightcove. (26. 11 2013). [INFOGRAPHIC]: YouTube and The High Cost of Free. Získáno 14. 11 2019, z Brightcove: https://www.brightcove.com/en/blog/2013/11/infographic-youtube-and-high-cost-freeFraser, Q. S. (5 1995). The Trojan Room Coffee Pot. Získáno 22. 11 2019, z https://www.cl.cam.ac.uk/coffee/qsf/coffee.html
Manycam. (nedatováno). 4 Strategies To Get More Viewers On Live Streams. Získáno 14. 11 2019, z Manycam: http://blog.manycam.com/strategies-to-get-more-viewers/#.Xc1yN1dKhPY
McGoogan, C. (27. 1 2016). Who invented the television? How people reacted to John Logie Baird’s creation 90 years ago. Získáno 15. 11 2019, z The Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/technology/google/google-doodle/12121474/Who-invented-the-television-John-Logie-Baird-created-the-TV-in-1926.html
Mueser, D., & Vlachos, P. (4. 5 2018). Almost like being there? A conceptualisation of live-streaming theatre. International Journal of Event and Festival Management, 9(2), 183-203. doi:10.1108/IJEFM-05-2018-0030
Standley, B. (nedatováno). Benford Standley Internet History. Načteno z Benford Standley’s & West Multimedia Digital History: http://www.digitalmediafestival.com/WestWebDesign1.htm
TV Licensing. (2017). Satellite. Získáno 15. 11 2019, z TV Licensing: https://www.tvlicensing.co.uk/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=content-type&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1370006457584&ssbinary=true

O autorovi Ondřej Lukáš

0 Comments